Cenník našich služieb

Vyberte si balíček, ktorý bude ideálny pre Vaše podnikanie

Basic
4,50€ mes.
Standard
5,50€ mes.
Premium
6,50€ mes.
FREE
ZADARMO
Používatelia
1 +
účtovník
3 +
účtovník
5 +
účtovník
1
Cena ďalšej spoločnosti
4,00 €
mesačne
5,00 €
mesačne
6,00 €
mesačne
-
Zákazníci
max. 5
Dodávatelia
max. 5
Faktúry
max. 10 ročne
Zálohové faktúry
max. 10 ročne
Pravidelné faktúry
Cenové ponuky
Dodacie listy
max. 20 ročne
Dobropisy
Koncepty
Prijaté objednávky
max. 20 ročne
Vydané objednávky
max. 20 ročne
Náklady
max. 20 ročne
Pravidelné náklady
Kategórie nákladov
Skladové položky, skladová karta
Skladové príjemky, výdajky a prevodky
Neobmedzené množstvo skladov
Nástroje
Pokladnica
Emailové a SMS upomienky
Export faktúr účtovníkovi
Import prijatých dodacích listov
Vlastné číselné rady dokumentov
Automatické párovanie platieb
API pre vývojárov
Dokumenty v 5 jazykoch
Dokumenty v 7 platobných menách
Časová os

Cenník našich služieb

Vyberte si balíček, ktorý bude ideálny pre Vaše podnikanie

 • Používatelia
 • Cena každej ďalšej spoločnosti
 • Zákazníci
 • Dodávatelia
 • Faktúry
 • Zálohové faktúry
 • Pravidelné faktúry
 • Cenové ponuky
 • Dodacie listy
 • Dobropisy
 • Koncepty
 • Prijaté objednávky
 • Vydané objednávky
 • Náklady
 • Pravidelné náklady
 • Kategórie nákladov
 • Skladové položky, skladová karta
 • Skladové príjemky, výdajky a prevodky
 • Neobmedzené množstvo skladov
 • Nástroje
 • Pokladnica
 • Emailové a SMS upomienky
 • Automatický export faktúr účtovníkovi
 • Import prijatých dodacích listov
 • Vlastné číselné rady dokumentov
 • Automatické párovanie platieb
 • API pre vývojárov
 • Dokumenty v 5 jazykoch
 • Dokumenty v 7 platobných menách
 • Časová os
BASIC
450mesačne
 • 1 + účtovník
 • 4,00 € mesačne
 • neobmedzene
 • neobmedzene
STANDARD
550mesačne
 • 3 + účtovník
 • 5,00 € mesačne
 • neobmedzene
 • neobmedzene
PREMIUM
650mesačne
 • 5 + účtovník
 • 6,00 € mesačne
 • neobmedzene
 • neobmedzene
FREE
ZADARMO
 • 1
 • -
 • max. 5
 • max. 5
 • max. 10 ročne
 • max. 10 ročne
 • max. 20 ročne
 • max. 20 ročne
 • max. 20 ročne
 • max. 20 ročne

Cenník SMS

 • 25 SMS
 • 50 SMS
 • 100 SMS
 • 250 SMS
 • 3,00 €
 • 6,00 €
 • 11,00 €
 • 27,50 €

Cenník poštových známok

 • 10 známok
 • 20 známok
 • 50 známok
 • 100 známok
 • 8,00 €
 • 16,00 €
 • 40,00 €
 • 80,00 €
* všetky uvedené ceny sú konečné

Vyskúšajte si TopFaktúru ešte dnes

Registrácia Vám zaberie iba pár sekúnd