REST API dokumentácia

Funkcia show customers

Funkcia zobrazí všetkých zákazníkov spoločnosti.

Status response:
Typ Popis
success zákazníci boli zobrazení
error1 nevyplnené API kľúče
error2 nesprávne API kľúče
error chyba je zobrazená v popise


Data response:
Názov Formát Popis
id integer ID zákazníka v systéme
customer string zákazník
ico string IČO zákazníka
dic integer DIČ zákazníka
ic_dph string IČ DPH zákazníka
address text Adresa zákazníka
delivery_address text Dodacia adresa zákazníka